ที่ตั้งและการติดต่อ

     องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  41190
อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านดุง ระยะห่างจากที่ทำการอำเภอบ้านดุง ประมาณ 4 กิโลเมตร
เบอร์โทร/แฟ็กส์ :  042 – 145708
อีเมล์ : Phonsung29@gmail.com  , 6411101@dla.go.th